Krouna
Navigace
Povodňový plán obce
Úřední deska obce
Czech POINT
Počasí ZŠ Krouna
Předpověď počasí
Mateřské centrum
Linka důvěry ÚO
Protikorupční linka
Psí Detektiv
Poradna spotřebitele
Logo kampaně
Třídění odpadu:
Hodiny
Přístupy na stránky
Vaše IP je

ODKAZY NA STRÁNKY
Články: KANALIZACE A ČOV KROUNA - AKTUALITY
VÝZVA OBČANŮM NAPOJENÝM NA KANALIZACI


Krouna
- Vážení spoluobčané, na čistírně odpadních vod bylo zjištěno, že v období většího množství srážek narůstá přítok dešťových vod z kanalizace do čistírny, což způsobuje zvýšené nároky na odběr elektrické energie a také možnost, že by obec nesplnila kritéria daná Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci dotace. Jednou z možných příčin, proč dochází k většímu nátoku ... čtěte vícePŘIPOJENÍ NA KANALIZACI OD 20.11.2019


Krouna
- Vážení spoluobčané, dne 20. listopadu 2019 proběhla kolaudace stavby Kanalizace a ČOV Krouna a je tedy možné se připojit do nové kanalizační sítě. Nejprve je však třeba, abyste nechali odvézt obsah starých jímek, septiků a domovních čističek. Tento starý odpad nesmí být v současné době vypuštěn do nové čistírny odpadních vod, neboť by došlo ke zničení ... čtěte víceZMĚNY V DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY KROUNA - KAMPELIČKA


Krouna
- V souvislosti s výstavbou kanalizace dochází v termínu od 9.9. do 18.9.2019 ke změnám v dopravní obslužnosti autobusové zastávky Krouna - kampelička. Úřední rozhodnutí s detailním popisem změn si můžete přečíst zde. V podstatě se jedná o následující, bude uzavřena místní komunikace od kampeličky směrem k družstvu, bude uzavřen i prostor ... čtěte víceKANALIZACE A ČOV


Krouna
- Kdy si připravit přípojku a kdy dojde k napojení do kanalizační sítě. Na kontrolním dnu 29. května byl stanoven upřesněný harmonogram prací na kanalizaci. Vzhledem k tomu, že práce probíhají intenzivně na mnoha místech obce, došlo k jejich urychlení, a proto bude moci být spuštěn zkušební provoz kanalizace již v říjnu. Z toho vyplývají pro nás občany, kteří se budeme ... čtěte vícePOVOLENÍ VJEZDU DO LOKALITY VÝSTAVBY KANALIZACE


Krouna
- Z důvodu výstavby kanalizace a s tím související uzavírky silnice II/354 vydává od 2. 5. 2019 obec Krouna povolení k vjezdu do uzavřených oblastí. Povolení bude vydáváno pro obyvatele s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, pro dopravní obsluhu, návštěvy lékaře a další mimořádné situace. Rodiče, kteří vozí děti do mateřské a základní školy,  prosím, aby využívali ... čtěte víceUZAVÍRKA SILNICE II/354 - KROUNA


Krouna
- Firma Asig informuje občany obce Krouna, že od úterý 16. dubna 2019 dojde k uzavření silnice III/3544 a tím pádem dojde i k dotčení obsluhy zastávky Krouna, kampelička. Autobusová doprava po dobu uzavření "točny" u zastávky Krouna kampelička bude řešena následovně. linka 620752, pro spoje obsluhující zastávku Otradov: autobusová zastávka Krouna ... čtěte víceOZNÁMENÍ OBČANŮM KROUNY


Krouna
- Vážení občané, chceme Vás upozornit na zahájení stavby: Kanalizace a ČOV Krouna 1. etapa. Dodavatelem stavby je firma KVIS Pardubice a Iva Dvořáková, Havlíčkův Brod, investorem stavby je obec Krouna. Zahájení stavby je uvažováno k měsíci únoru 2019. Rozsah výstavby firmy Iva Dvořáková je vyznačen na přiložené mapce. Realizována bude výstavba kanalizace ... čtěte vícePROJEKTANTI KANALIZACE ZAČNOU NAVŠTĚVOVAT DOMÁCNOSTI


Krouna
- V týdnu od 17. 5. do 20. 5. 2016 začnou projektanti kanalizačních přípojek z firmy Multiaqua Hradec Králové navštěvovat jednotlivé domácnosti. S vlastníky nemovitostí budou projednávat možnosti připojení do budoucího kanalizačního řadu a také připravované smlouvy o připojení. V obci se budou pohybovat vždy po celý den. Nejprve navštíví majitele nemovitostí na dolní Krouně ... čtěte vícePOZVÁNKA NA SCHŮZI K AKCI KANALIZACE A ČOV KROUNA


Krouna
- Obec Krouna Vás srdečně zve na veřejnou schůzi k akci KANALIZACE A ČOV KROUNA. Schůze se uskuteční ve společenském sále přístavby ZŠ v Krouně ve středu 27.4.2016 v 17:00 hodin. Informace k akci KANALIZACE a ČOV v Krouně můžete sledovat v hlavním menu webových stránek ... čtěte více

INFO MZ ČR KORONAVIRUS
INFO PA KRAJ KORONAVIRUS
Hlášení rozhlasu
ORP Hlinsko
Propagační materiály
Turistické informace
Mapa
Web kamery online
Firmy v naší obci
Mikroregion Hlinecko
Pardubický kraj
Turistický portál
Na kole i pěšky
Dopravní portál PK
Práce v regionu
Veřejná anketa
Čtete úřední desku?

Pouze na internetu

Na nástěnce OÚ

Nečtu,nezajímam se

Propagační materiály
IQ-net již v KROUNĚ!
Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.